Ngày 22-11, Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 (Hà Nội) đã khai mạc Triển lãm tư liệu “Văn thư lưu trữ Triều Nguyễn qua Châu bản di sản tư liệu thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”, giới thiệu và phản ánh các hoạt động văn thư của triều Nguyễn.

Triển lãm trưng bày hệ thống hơn 100 phiên bản tài liệu, được bố cục gồm năm phần: Tổ chức và nhân sự làm công tác văn bản; Soạn thảo, ban hành văn bản; Chuyển giao, giải quyết văn bản; Quản lý, sử dụng con dấu; Lưu trữ, khai thác văn bản.

Hệ thống tư liệu các Văn thư lưu trữ Triều Nguyễn qua Châu bản được trưng bày đã góp phần cung cấp thêm thông tin tới những người nghiên cứu nói riêng và cả công chúng rộng rãi về những hoạt động quản lý nhà nước của công tác văn thư - lưu trữ trong triều Nguyễn.

Triển lãm khẳng định những giá trị văn hóa và tư liệu của Châu bản triều Nguyễn, đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu Chương trình Ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương từ ngày 14-5-2014. Đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Di sản Việt Nam 23-11.

Trien lam 'Van thu luu tru Trieu Nguyen qua Chau ban di san tu lieu the gioi khu vuc Chau A - Thai Binh Duong' - Anh 1