Từ ngày 25 - 27.11 tại Đường sách TP.HCM, lần đầu tiên những ấn bản đặc biệt xưa và hiếm sẽ được trưng bày tại triển lãm Sự tinh tế song hành cùng tri thức.

Trien lam sach xua va hiem tai Duong sach TP.HCM - Anh 1

Hề chèo, bản đặc biệt in trên giấy dó lụa

Các ấn bản được trưng bày tại triển lãm được sự hỗ trợ của Quán sách Mùa thu cùng những nhà sưu tập: Nguyễn Ngọc Hoài Nam, Vũ Hà Tuệ, luật sư Nguyễn Anh Tuấn, gồm: Quê ngoại (Hồ DZếnh, bản thượng hạng), Việt Nam cổ văn học sử (Nguyễn Đổng Chi, có chữ ký tác giả), Lều chõng (Ngô Tất Tố, có thủ bút và chữ ký tác giả), Bức màn sơn (W.Somerset Maugham, có bút tích dịch giả), Nho giáo (Trần Trọng Kim, chỉ có 20 bản), Bằng Quận công (Phan Trần Chúc, bản giấy lụa có đánh số), Đại Việt sử ký toàn thư, Sử ký Tư Mã Thiên (bản dịch của Nhượng Tống, có đánh số), Nhà văn hiện đại (Vũ Ngọc Phan, có bút tích tác giả)...

Sách xuất bản trước 1975 tại miền Nam có bút tích tác giả: Vân muội (Vũ Hoàng Chương), Kỷ niệm văn, thi sĩ hiện đại (Bàng Bá Lân), bản in đặc biệt: Vang bóng một thời (Nguyễn Tuân), Vĩnh biệt tình em (Boris Pasternak), Đường vào tình sử (Đinh Hùng), Mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh (E.R.Mareque), Ý thức mới trong văn nghệ và triết học (Phạm Công Thiện), Khổng học đăng (Phan Bội Châu)...

Sách xuất bản tại miền Bắc: Trời mỗi ngày lại sáng, Đất nở hoa, Bài thơ cuộc đời (NXB Văn học) và Hề chèo, bản đặc biệt in trên giấy dó lụa, bìa cứng xuất bản vào thời bao cấp.

Lê Công Sơn