Triền lãm “Bát Tràng – cổ truyền và hiện đại” kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì và UBND huyện Gia Lâm thực hiện. Triễn lãm sẽ diễn ra từ ngày 5/10 đến ngày 9/10/2010 tại thôn Bát Tràng (Gia Lâm – Hà Nội).

Triển lãm nhằm giới thiệu về lịch sử, quá trình hình thành và phát triển làng nghề từ thế kỷ XIV – XV đến nay và giới thiệu gốm sứ truyền thống của làng Bát Tràng xưa và nay. Triển lãm cũng là nơi tôn vinh các giá trị văn hóa, nghệ thuật, các nghệ nhân, thợ thủ công Bát Tràng thông qua các sản phẩm tinh xảo, độc đáo, được kết hợp nên từ tâm hồn, sự sáng tạo và đôi tay tài hoa của nhân dân Bát Tràng qua các thời kỳ. Qua triền lãm BTC cũng muốn khẳng định những kết quả trong quá trình bảo tồn và phát triển làng nghề, mở ra những cơ hội mới cho nghề gốm sứ truyền thống trên con đường hội nhập quốc tế hiện nay, đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân Bát Tràng gắn với bảo về môi trường sinh thái, phát triền nghề, làng nghề mang tính bền vững và phát triền du lịch trong những năm tới. Chương trình Triển lãm “Nghề gốm Bát Tràng – cổ truyền và hiện đại” sẽ diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa. Sáng ngày 5/10 sẽ diễn ra Lễ rước tổ nghề tại Đình Bát Tràng, đây chính là biểu hiện sự biết ơn của các thế hệ con cháu hôm nay, tỏ lòng thành kính với tổ tiên ông bà, với tổ nghiệp làng nghề. Ngày 6/10 sẽ là triển lãm với chủ đề “Huyền thoại gốm” tại khu Bảo tàng gốm sứ Bát Tràng. Chương trình sẽ giới thiệu những chiếu đỉnh bằng gốm tráng men trang trí đắp nổi rồng, nghề làm gốm từ thời Cảnh Hưng... các dòng gốm qua các thời kỳ, các dòng men, các lò để nung sản phẩm, các sản phẩm phục vụ đời sống nhân dân, mỹ nghệ. Trong ngày 7/10 triển lãm “Hoa của đất” sẽ diễn ra tại Bảo tàng gốm sứ Bát Tràng. Triển lãm tôn vinh các nghệ nhân, các điển hình trong việc giữ gìn nghề truyền thống và phát triển thương hiệu, các doanh nghiệp nổi tiếng. Triển lãm với chủ đề “Hội nhập sẽ diễn ra trong ngày 8/9 tại Khu trung tâm chợ gốm Bát Tràng. Trong này này, cũng sẽ diễn ra Hội thảo “Giá trị lịch sử, văn hóa của gốm sứ Bát Tràng”. Vào ngày cuối cùng sẽ diễn ra Triển lãm mang chủ đề “Lan tỏa” tại Đình Bát Tràng, Khu trung tâm chợ gốm Bát Tràng, Khu Bảo tàng gốm sứ Bát Tràng. Trong Triển lãm lần này BTC cũng sẽ chấm giải các sản phẩm gốm sứ và đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam.