QĐND - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh Phúc (20-3-1965 / 20-3-2015), tỉnh Hà Giang vừa khai mạc triển lãm “Con đường Hạnh Phúc xưa và nay” tại bảo tàng tỉnh.

Con đường được mở nối từ Hà Giang lên 4 huyện vùng cao phía Bắc gồm: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và sang huyện Mèo Vạc với chiều dài 184km. Để có được con đường Hạnh Phúc lịch sử, 14 thanh niên xung phong đã nằm lại trên cung đường này. Triển lãm “Con đường Hạnh Phúc xưa và nay” trưng bày 113 ảnh tư liệu, 72 tài liệu cùng nhiều bằng khen, giấy khen… nhằm tái hiện, tôn vinh những năm tháng lịch sử hào hùng của thế hệ cha anh, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường cho đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang.

PHƯƠNG HOA