Triển lãm gồm tranh, tượng, gốm với hơn 100 tác phẩm của các họa sĩ như Lê Triều Điển, Lê Kiệt, Ái Lan, Nam Anh, Lương Trường Thọ, Đăng Thuận, Hồng Lĩnh...