Ngày 17-12, Văn phòng Quốc hội tổ chức công bố Nghị quyết số 317/NQ-UBTVQH14 ngày 1-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về thành lập Ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công.

Theo đó, Ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công gồm 27 người, do đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Trưởng ban.

Nhấn mạnh đây là lần đầu tiên một nữ đại biểu Quốc hội - bà Trần Thị Quốc Khánh có sáng kiến xây dựng dự án luật và được UBTVQH ủng hộ, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc cho rằng, nếu dự án luật thành công sẽ mở đường cho mô hình xây dựng pháp luật mới. Quá trình soạn thảo cần nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng và được cơ quan chức năng hỗ trợ những điều kiện cần thiết.

Hà Phong