UBND TP Hà Nội đã có Công văn số 6102/UBND-KGVX về việc triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với người có công theo Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 7-10-2016 của UBND thành phố.

Trien khai xay dung, cai tao nha o cho nguoi co cong tu cuoi thang 11-2016 - Anh 1

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch của thành phố, chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND phường, xã, thị trấn thống kê, rà soát kỹ đối tượng thụ hưởng; kiểm tra hiện trạng, điều kiện nhà ở đúng tiêu chí đề nghị xây mới hoặc sửa chữa, bảo đảm công khai, minh bạch; huy động cao nhất nguồn lực từ cộng đồng, hộ gia đình về nhân công, khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ để phát huy hiệu quả chương trình hỗ trợ nhà ở. Các địa phương chuẩn bị thủ tục cần thiết để cuối tháng 11-2016 triển khai đầu tư, cải tạo, xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng. Sở Tài chính chủ trì, cùng các sở, ngành đề xuất phân bổ nguồn ngân sách, nguồn vận động xã hội hóa cho các quận, huyện để triển khai sớm đợt I. Sở Xây dựng cung cấp mẫu thiết kế nhà ở điển hình. Sở Kế hoạch - Đầu tư đề xuất giải pháp vận động xã hội hóa phần kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở còn thiếu.

Khánh - Thủy