Sáng 5-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn các đơn vị, địa phương phía bắc (từ Quân khu 4 trở ra) để quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30-4-1975. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, chủ trì.

Hội nghị thống nhất đánh giá: chủ trương của Bộ Chính trị, Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ là chính sách đúng đắn, phù hợp, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc... Để thực hiện tốt Quyết định này, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước cần tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; có kế hoạch thực hiện phù hợp. Sau hội nghị này, các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức tập huấn, quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị; chế độ, chính sách theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện của liên bộ. Thời gian tập huấn đến cơ sở phấn đấu hoàn thành vào giữa quý II năm 2012; chỉ đạo tốt việc làm điểm rút kinh nghiệm ở từng cấp để triển khai thực hiện thống nhất. Tổ chức xét duyệt, chi trả chế độ chặt chẽ, công khai, dân chủ, công bằng và kịp thời. Đẩy nhanh tiến độ nhưng không được sai sót, gây phiền hà và không để xảy ra tiêu cực...

PV