Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 12498/BGTVT-TCCB gửi các đơn vị thuộc Bộ yêu cầu triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

Trien khai thang hanh dong vi binh dang gioi nam 2016 - Anh 1

Theo đó, mục đích của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nhằm rhu hút sự quan tâm và tham gia của toàn thể cán bộ CNVCLĐ cơ quan, đon vị về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Trên có sở chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016 là: "Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”, Ban VSTBPN Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tùy vào tình hình điều kiện của mình đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền (diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo...) về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2016; kịp thời biểu dương những điển hình trong công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...; Tăng cường công tác kiểm tra vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới của đơn vị; Các cơ quan truyền thông của Bộ tăng cường tuyên truyền chủ đề Tháng hành động “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”, đồng thời phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên toàn quốc.

Chi tiết văn bản xem tại đây .

Theo mt.gov.vn