(NLĐO)- Lũ trên các sông ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ đang lên nhanh, tình hình diễn biến mưa lũ còn rất phức tạp, trước tình hình đó ngày 5-10, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng, chống lũ.