QĐND - Chiều 9-10, Tổng cục Chính trị triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế; đại diện một số ban, ngành Trung ương; các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và TCCT.

QĐND - Chiều 9-10, Tổng cục Chính trị triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế; đại diện một số ban, ngành Trung ương; các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và TCCT.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, kết luận hội nghị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Ban tổ chức Hội thảo phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành Trung ương, Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo bảo đảm chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả. Quá trình tổ chức hội thảo phải quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng nhằm bảo đảm về chất lượng các nội dung tham luận, bảo đảm tính khách quan, khoa học.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Hội thảo cần tập trung làm rõ những đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự nghiệp xây dựng Quân đội, nhất là quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của đồng chí trong kháng chiến chống Pháp; gắn liền với truyền thống yêu nước của nhân dân Thừa Thiên-Huế. Khẳng định vai trò to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm TCCT đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời làm rõ tấm gương sáng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một đảng viên Cộng sản kiên trung, trung thành, tận tụy với Đảng, Nhà nước và nhân dân; một nhà lãnh đạo tài năng, có uy tín của Đảng và cách mạng Việt Nam; nhà chiến lược chính trị, quân sự và người chỉ huy xuất sắc của quân đội, người con ưu tú của Thừa Thiên-Huế. Kết quả hội thảo sẽ góp phần quan trọng vào giáo dục lịch sử, truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, từ đó tiếp tục phát huy những giá trị tư tưởng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng quân đội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thời gian tới, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cùng với việc tổ chức thành công hội thảo, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả kế hoạch số 1629B/ KH-CT ngày 4-9-2013 của TCCT về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Theo dự kiến, thời gian tổ chức Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 26-12-2013 tại Bộ Quốc phòng.

LẠI NGUYÊN THẮNG