UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND, triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã thuộc 18 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Trien khai he thong dich vu cong truc tuyen muc do 3 linh vuc tu phap cap xa - Anh 1

Cụ thể, thành phố sẽ triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp, liên thông thủ tục hành chính theo Thông tư liên tịch số 05/2015/ TTLT-BTP-BCA-BYT tại 416 xã, phường, thị trấn thuộc 18 huyện, thị xã, bảo đảm thống nhất và đồng bộ.

Giai đoạn 1 (tháng 11-2016 vận hành) triển khai thí điểm 139 xã thuộc 6 huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Hoài Đức, Thanh Trì, Ba Vì, Gia Lâm; giai đoạn 2 (tháng 12-2016 vận hành) triển khai tại 277 xã thuộc 12 huyện, thị xã: Sơn Tây, Thường Tín, Phú Xuyên, Đan Phượng, Mê Linh, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức.

Thành phố sẽ đào tạo và cấp tài khoản cho cán bộ, công chức tham gia sử dụng phần mềm theo từng giai đoạn. Đối tượng tham gia gồm lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; cán bộ văn phòng, cán bộ Phòng Tư pháp, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; lãnh đạo UBND xã phụ trách một cửa, cán bộ một cửa (lĩnh vực tư pháp), cán bộ tư pháp hộ tịch, cán bộ lao động, thương binh và xã hội.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Viễn thông Hà Nội, Công ty TNHH Viettel CHT, Viettel IDC và Công ty TNHH TM & DVKT Nhật Cường, Công ty Microsoft bảo đảm điều kiện hệ thống mạng WAN, Trung tâm dữ liệu, hệ thống tổng đài nhắn tin, máy tính hoạt động ổn định phục vụ tốt cho việc cài đặt và sử dụng khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, các dịch vụ công mức độ 3 theo từng giai đoạn...

UBND thành phố yêu cầu UBND các huyện, thị xã và UBND xã trực thuộc đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham gia tập huấn và cấp tài khoản theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông... Bên cạnh đó, các huyện, thị xã cũng tăng cường tuyên truyền, niêm yết công khai tại bộ phận một cửa, khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa để công dân, tổ chức biết; bố trí cán bộ, thiết bị để hỗ trợ người dân nhập hồ sơ trực tuyến khi nộp thủ tục tại bộ phận một cửa.

Việt Tuấn