QĐND Online – Ngày 14-11, Công an thành phố Đà Nẵng đã bế mạc lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống khai báo lưu trú trực tuyến cho hơn 120 nhân viên, lễ tân, hành chính… của các khách sạn trên địa bàn.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh sẽ được cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ http://luutru.danang.gov.vn và trực tiếp tiến hành cập nhật thông tin về khách lưu trú. Dự án được triển khai thí điểm tại 5 đơn vị công an cấp phường. Việc đưa vào sử dụng hệ thống khai báo lưu trú trực tuyến là xu thế chung của các thành phố du lịch, tạo sự giản tiện hóa mọi thủ tục, tiết kiệm được khá nhiều thời gian, công sức và chi phí cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực lưu trú cũng như đội ngũ cán bộ quản lý. Sử dụng Hệ thống đăng ký lưu trú qua mạng còn góp phần tăng cường quản lý hành chính, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh quốc gia trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Lâm Anh