Ban Quản lý dự án Giao thông 1- Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa tổ chức mở thầu qua mạng gói thầu số 07: Thi công toàn bộ phần xây lắp điện chiếu sáng thuộc dự án Xây dựng đường trục phát triển thị xã Sơn Tây lý trình Km13+740,6 đến Km14+704, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội.

Ban Quản lý dự án Giao thông 1- Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa tổ chức mở thầu qua mạng gói thầu số 07: Thi công toàn bộ phần xây lắp điện chiếu sáng thuộc dự án Xây dựng đường trục phát triển thị xã Sơn Tây lý trình Km13+740,6 đến Km14+704, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội.

CôngThương - Theo thông báo mời thầu được đăng tải trên hệ thống đấu thầu qua mạng, gói thầu số 07 là gói thầu xây lắp, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương với giá gói thầu là 3.045.300.000 đồng. Đến ngày 12/9/2012, hồ sơ mời thầu của gói thầu số 07 chính thức được phát hành qua mạng.

Tính đến thời điểm đóng thầu, đã có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm: Công ty Cổ phần Xây lắp điện Duy Anh (giá dự thầu 3.026.899.000 đồng); Công ty Cổ phần Xây lắp điện Thành An (giá dự thầu 3.036.825.682 đồng); Công ty TNHH Thiết bị điện Bình Phương (giá dự thầu 3.044.144.428 đồng) và Công ty Cổ phần Tân Hoàng Mai (giá dự thầu 2.948.052.025 đồng).

Trước đó, Ban Quản lý dự án Giao thông 1 đã tổ chức mở gói thầu số 06 “Thi công toàn bộ phần xây lắp” (trừ hạng mục chiếu sáng) cũng thuộc dự án này. Gói thầu này có giá hơn 47 tỷ đồng. Đây là gói thầu có giá trị lớn nhất trong các gói thầu được thí điểm đấu thầu qua mạng từ trước tới nay.

Ông Đỗ Xuân Thành, Phó Giám đốc Ban QLDA Giao thông 1 cho biết, cùng với sự giúp đỡ của Cục Quản lý Đấu thầu (Bộ KH&ĐT), việc tiến hành đấu thầu gói thầu số 06, 07 qua mạng sẽ giúp đơn vị có thêm kinh nghiệm tiếp tục triển khai đấu thầu qua mạng các gói thầu khác trong thời gian tới.