Bộ chuyển đổi (switch) Ethernet thương mại đầu tiên đã được triển khai thành công trên module phòng thí nghiệm Columbus của Trạm Vũ Trụ Quốc Tế (ISS).