Từ hôm nay 24.10, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chính thức triển khai chỉ số chứng khoán VNX Allshare gồm 488 cổ phiếu (CP) đang niêm yết trên cả hai sở.

Trien khai chi so chung khoan VNX Allshare - Anh 1

Chỉ số này đại diện cho hơn 92% giá trị vốn hóa và hơn 94% giá trị giao dịch toàn thị trường chứng khoán (TTCK) VN. Đây là chỉ số giá được tính theo phương pháp giá trị vốn hóa điều chỉnh tỷ lệ CP tự do chuyển nhượng.

Việc áp dụng VNX Allshare được thực hiện theo nguyên tắc thống nhất về chuẩn áp dụng giữa 2 sở, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững của thị trường. Như vậy, đây là lần đầu tiên TTCK VN có một chỉ số chung và chỉ số này sẽ cung cấp thêm một chỉ báo cho nhà đầu tư và tạo chỉ số cơ sở để phát triển các sản phẩm tài chính như phái sinh, quỹ ETF; đặc biệt là cung cấp cái nhìn tổng thể về TTCK VN cho các nhà đầu tư nước ngoài, thay vì 2 chỉ số tổng hợp VN-Index và HNX-Index được xây dựng trên nguyên tắc riêng của từng sở giao dịch chứng khoán. Việc xây dựng chỉ số chứng khoán chung cũng là điều kiện cần thiết cho quá trình nâng hạng của TTCK VN.

M.Phương