(VOH) Thực hiện Quyết định số 3558 của UBND thành phố về việc ban hành Phương án “Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần trên địa bàn TPHCM”, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, UBND quận - huyện triển khai ngay các nội dung theo phân công; bổ sung, xây dựng hoàn thiện kế hoạch hành động, phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần của từng ngành, đơn vị, địa phương đến cấp phường - xã - thị trấn sát hợp với tình hình thực tế để chủ động xử lý khi thiên tai xảy ra.

Riêng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và các sở, ngành liên quan triển khai ngay việc xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả đối với sóng thần, trong đó cần xây dựng phương án chuẩn bị sẵn sàng di dời dân xã đảo Thạnh An và các hộ dân ở ven biển đến các địa điểm tránh trú an toàn.

Các sở, ngành, đơn vị đề xuất nhu cầu đầu tư mua sắm trang bị bổ sung các phương tiện, trang thiết bị cần thiết để đảm bảo phục vụ công tác ứng phó và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần trong những tháng cuối năm 2012.

Cảnh hoản loạn khi các cao ốc ở Việt Nam rung lắc do ảnh hưởng từ động đất tại Indonesia ngày 11/4 năm nay. Ảnh: TL

Các cơ quan báo đài, trong đó Đài Tiếng nói nhân dân TP, thực hiện lồng ghép vào thời lượng phát thanh các chương trình tuyên truyền, phổ biến biện pháp, kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả động đất, sóng thần đến nhân dân thành phố. Tổ chức phát sóng cảnh báo động đất, sóng thần ngay khi nhận được tin của cơ quan chức năng.