Quý III, ngành Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã triển khai 36 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch và 6 cuộc thanh tra đột xuất tại 46 địa phương, đơn vị.

Qua thanh tra phát hiện 36 đơn vị vi phạm 13,9 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 5,1 tỷ đồng và 928m2 đất, kiến nghị khắc phục, chấn chỉnh, điều chỉnh, giảm trừ quyết toán 8,7 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách 2,1 tỷ đồng và 928m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính 3 tập thể, 22 cá nhân, kiến nghị chấn chỉnh quản lý 33 cơ quan, đơn vị, kiểm điểm rút kinh nghiệm 12 cá nhân.

Thanh tra các sở, ngành đã tổ chức 339 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.594 tổ chức, cá nhân. Phát hiện 975 tổ chức, cá nhân vi phạm. Ban hành 796 quyết định xử phạt hành chính trên 3,6 tỷ đồng; đã thu và nộp ngân sách được 3,4 tỷ đồng; tước quyền sử dụng 71 giấy phép lái xe vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông, tịch thu và tiêu hủy 184 quyển sách nhân bản trái phép.

Lê Nguyên