Vở kịch kinh điển Lá sầu riêng được tái hiện qua 3 trích đoạn do 3 thế hệ nghệ sĩ tham gia diễn xuất.

Kim Chi