Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí cho 12 địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 1 và mưa lũ sau bão số 2 năm 2016.

Trich 260 ti dong ho tro 12 dia phuong khac phuc thiet hai do bao, lu - Anh 1

Chính phủ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do lũ bão

Cụ thể, Chính phủ sẽ trích 260 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để hỗ trợ 12 địa phương gồm: Nam Định 50 tỉ đồng; Thái Bình 40 tỉ đồng; Hà Nam, Điện Biên, Hưng Yên, Thanh Hóa, Sơn La mỗi tỉnh 10 tỉ đồng; Ninh Bình, Hải Phòng, Hòa Bình mỗi tỉnh 20 tỉ đồng; Hà Giang, Lào Cai mỗi tỉnh 30 tỉ đồng. Thực hiện hỗ trợ dân sinh và khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu như: công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, đê điều...

Đồng thời, tạm ứng 50 tỉ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 cho các tỉnh: Nam Định 20 tỉ đồng, Thái Bình 20 tỉ đồng và Hưng Yên 10 tỉ đồng để thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng số vốn được ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương, các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí trên bảo đảm đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành; báo cáo việc phân bổ và kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời báo cáo kết quả thực chi hỗ trợ giống vùng bị thiên tai gửi Bộ Tài chính và Bộ NNPTNT để làm căn cứ hỗ trợ địa phương theo chế độ quy định. Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn giống được Thủ tướng Chính phủ cấp phát cho 4 tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam bảo đảm đúng quy định và tránh trùng lặp.

Đối với kinh phí thực hiện các dự án đầu tư mang tính chất lâu dài, các địa phương bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan.

Minh Hạnh