Sống chung với người bạn làm luật sư bị nghiện ma túy và trong một phút sa ngã, Tuấn rơi vào sự cám dỗ của "cái chết trắng".