(ATPvietnam.com) -Công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn –Tribeco (mã chứng khoán: TRI) vừa thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009.

* Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu TRI * Nhận địch của giới đầu tư về TRI Theo đó, trong quý II/2009 Công ty đã đạt 162,596 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 2,72% so với quý II/2008 (tương đương tăng 4,304 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 285,172 tỷ đồng, tăng 20,15% (tương đương tăng 47,818 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008. Trong quý II/2009 Công ty lỗ 15,429 tỷ đồng trong khi quý II/2008 Công ty lãi 288 triệu đồng. Do trong quý I/2008 Công ty đã lỗ 21,295 tỷ nên 6 tháng đầu năm lỗ 36,724 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2008 cũng chỉ lãi 424 triệu đồng. Đây là quý thứ 3 liên tiếp Công ty có kết quả kinh doanh phát sinh âm, trước đó quý IV/2008 Công ty đã lỗ 145,088 tỷ đồng. Được biết, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 Công ty đề ra các chỉ tiêu cụ thể như tổng doanh thu sản xuất kinh doanh chính đạt 778,58 tỷ đồng, doanh thu thuần sản xuất kinh doanh đạt 764,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,12 tỷ dồng. Báo cáo kết quả kinh doanh: CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO LŨY KẾ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 166.798.718.111 292.450.090.317 Các khoản giảm trừ doanh thu 4.202.550.922 7.277.846.314 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 162.596.167.189 285.172.244.003 Giá vốn hàng bán 129.104.341.124 228.220.509.925 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 33.491.826.065 56.951.734.078 Doanh thu hoạt động tài chính 77.421.560 155.015.937 Chi phí tài chính 4.151.994.211 10.680.644.337 Chi phí bán hàng 37.195.895.996 66.720.967.404 Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.229.663.885 13.250.420.779 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -15.008.306.467 -33.545.282.505 Thu nhập khác -354.296.280 371.495.156 Chi phí khác -413.493.251 285.856.939 Lợi nhuận khác 59.196.971 85.638.217 Lãi lỗ trong Công ty liên doanh liên kết -2.078.722.821 -5.605.433.209 Tổng lợi nhuận trước thuế -17.027.832.316 39.065.077.497 Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -17.027.832.316 39.065.077.497 Lợi ích cổ đông thiểu số -1.598.804.794 -2.340.927.798 Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ -15.429.027.522 36.724.149.699 Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 28/7/2009 cổ phiếu TRI giảm 500 đồng (4,2%) ở mức 11.400 đồng/cp với 10.480 cổ phiếu được chuyển nhượng. Ngày Giá Thay đổi %thay đổi Khối lượng 28/07/2009 11,400 -500 -4.20 10,480 27/07/2009 11,900 500 4.39 36,110 24/07/2009 11,400 500 4.59 96,130 23/07/2009 10,900 -200 -1.80 11,540 22/07/2009 11,100 0 0.00 9,190 Hồng Hạnh Các tin liên quan TRI: phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược TRI: quý I/2009 lỗ tiếp 21,295 tỷ đồng TRI: kế hoạch 2009 lợi nhuận 17,12 tỷ, phát hành thêm 25.000.000 cổ phần TRI: năm 2008 lỗ 143,708 tỷ đồng TRI: 4/2 không hưởng quyền tham gia Đại hội cổ đông năm 2009 TRI: Citigroup Global bán xong 223.830 cổ phiếu nữa, giảm còn 2,94% TRI: Citigroup Global Market Ltd bán xong 104.680 cp, giảm còn 5,9% TRI: Citigroup Global Market Ltd bán xong 35.050 cp, giảm còn 7,68% TRI: 9 tháng 2008 lãi 505 triệu, giảm 89,5%, EPS đạt 67 đồng