Đó là lời trêu đùa của Trí Nguyễn khi anh tâm sự về chuyến đi Thái Lan hãi hùng và nhận được bồi thường của CP nước này cho những người nước ngoài bị kẹt tại đó bởi vụ biểu tình vừa qua.