VIT- Vào ngày thứ Sáu, các thị trưởng thành phố của Mĩ đã được thông báo rằng, ước tính trị giá tài sản các thành phố của Mĩ sẽ giảm đi 1,46 nghìn tỉ đô la trong năm 2008 do sự suy sụp thị trường nhà đất và khủng hoảng cầm cố thứ cấp, yếu tố đã đẩy kinh tế Mĩ đến bờ vực suy thoái.