Không hẹn mà lên, họ cùng ghi bàn thắng trở lại trong cùng một ngày, và giờ đây cung cấp thêm sức mạnh và quyết tâm cho đội bóng trước giai đoạn then chốt của mùa bóng.