Cũng nhờ vậy, mới biết được anh chàng S.T 'lầy lội' thế nào.

(Nguồn: Giọng ải giọng ai)

Hưng Social