Hanoinet - VN thu được khoảng 30.000 tấn nấm rơm, 10.000 tấn nấm bào ngư, 7.000-8.000 tấn mộc nhĩ khô, vài trăm tấn nấm mỡ, 20-25 tấn nấm linh chi…