Bộ Xây dựng vừa cho biết hiện cả nước có hơn 420.000 m2 nhà, đất công sở ở trung ương và địa phương bị chiếm dụng...