Lý và tình nhìn từ vụ không cấp thẻ BHYT cho trẻ tạm trú

Ông Cao Văn Sang

Đó là quyết định của UBND TP.HCM và sở Lao động – thương binh và xã hội. BHXH TP.HCM chỉ là cơ quan thực hiện cung cấp dịch vụ. Khi sở Lao động – thương binh và xã hội lập và gửi danh sách cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới sáu tuổi lên cơ quan BHXH thì chúng tôi cấp thẻ. Nhưng chúng tôi thấy một điều rằng, nhiều trẻ có thẻ BHYT nhưng không sử dụng thẻ mà chỉ dùng giấy khai sinh khám bệnh để vượt tuyến, chúng tôi không chấp nhận tình trạng này.

Việc trẻ trên ba tháng tuổi không có thẻ BHYT phải đóng tiền khi khám chữa bệnh ở TP.HCM và phải trở về địa phương thanh toán. Điều này có trái với luật BHYT không, thưa ông?

Không. Tôi nhất trí với quy định này, bởi nó phù hợp với thực tế hiện nay, vì có quá nhiều người có thẻ BHYT trong túi nhưng không xuất trình thẻ để khám chữa bệnh, mà chỉ trình giấy khai sinh để lên khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến trên. Việc dùng giấy khai sinh để đi khám bệnh chỉ dùng cho trẻ dưới ba tháng tuổi. Hiện BHXH còn 40 tỉ đồng không thanh toán được, vì trẻ dưới sáu tuổi (trên ba tháng tuổi) lên thẳng bệnh viện Nhi Đồng 1, 2 khám bệnh bằng giấy khai sinh.

Nếu TP.HCM ngưng cấp thẻ, vậy những trẻ ở vùng sâu, vùng xa, cha mẹ lên TP.HCM tạm trú không kịp về địa phương xin cấp thẻ thì giải quyết như thế nào, khi luật BHYT đã quy định trẻ dưới sáu tuổi đương nhiên được khám chữa bệnh miễn phí?

Những gia đình tạm trú thì người nhà phải về địa phương để lấy thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ở TP.HCM.

Nhưng có những gia đình không sắp xếp công việc để về quê, thưa ông?

Vậy thì cứ việc trả tiền khám chữa bệnh cho trẻ, sau đó về xin cấp thẻ và đến cơ quan BHXH chúng tôi sẽ trả tiền lại. Như vậy, lần sau họ cứ xuất trình thẻ để khám chữa bệnh cho trẻ chứ không dùng giấy khai sinh nữa.

Nhưng theo ban thực hiện chính sách BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trẻ chưa có thẻ BHYT vẫn được khám chữa bệnh và cơ quan BHXH nơi trẻ khám chữa bệnh chi trả. Hệ thống BHXH sẽ tự quyết toán kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ giữa các địa phương với nhau?

Điều này hoàn toàn đúng, nhưng việc tự quyết toán kinh phí giữa các địa phương với nhau chỉ khi biết trẻ đi khám chữa bệnh thuộc tỉnh nào.

Vậy, quan điểm của BHXH TP.HCM về việc cấp thẻ để khám chữa bệnh cho trẻ dưới sáu tuổi như thế nào để trẻ tiếp cận dễ dàng với BHYT?

Theo tôi, cứ theo luật BHYT Việt Nam mà thực hiện, nghĩa là cứ cư trú (thường trú và tạm trú) ở đâu thì về đăng ký thẻ BHYT ở đó. Để đảm bảo công bằng, việc các trẻ đến khám ở TP.HCM thì quỹ BHYT nên tập trung để bộ Tài chính giữ, sau đó bộ Tài chính thanh toán với BHXH Việt Nam rằng họ đã cấp được BHYT cho bao nhiêu trẻ ở những thành phố nào, không cần biết thường trú hay tạm trú, cộng hết về BHXH Việt Nam và bộ Tài chính sẽ thanh toán.