Ngày 17-1, đại diện UNESCO tại Việt Nam đã đưa ra báo cáo giám sát toàn cầu năm 2007 của UNESCO về giáo dục mầm non. Báo cáo của UNESCO đánh giá, việc thiếu quan tâm đến giáo dục mầm non chính là sự bỏ lỡ cơ hội cải thiện triển vọng cho trẻ em.