(ĐSPL) - Một trong những nội dung mới của Bộ GD-ĐT trong chiến dịch đổi mới căn bản, toàn diện với giáo giáo dục mầm non là thực hiện miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi trước năm 2020.

Theo tin tức từ Bộ GD-ĐT, một trong những nội dung mới so với mục tiêu lâu nay đã xác định về đổi mới căn bản, toàn diện đối với giáo dục mầm non sẽ là hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015, nâng cao chất lượng phổ cập trong những năm tiếp theo và thực hiện miễn học phí trước năm 2020 cho đối tượng này.

Phóng to

Trẻ mầm non 5 tuổi sẽ được miễn học phí trước năm 2020 - (Ảnh minh họa).

Không chỉ miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi, Bộ GD-ĐT dự kiến, với trẻ 3-4 tuổi, nhà nước sẽ hỗ trợ trên đầu học sinh để có nguồn hỗ trợ lương giáo viên; còn những chi phí khác cho hoạt động của trường sẽ thực hiện xã hội hóa.

Hiện cả nước có hơn 11 nghìn trường mầm non nhưng cơ sở vật chất và trang thiết bị lại chưa đạt chuẩn so với quy định về việc đào tạo trẻ. Vì thế, theo Bộ GD-ĐT, thời gian tới, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo đáp ứng cơ sở vật chất, gia đình chỉ phải lo chi phí ăn uống của trẻ tại trường.

PV