ĐHĐCĐ thường niên 2012 của CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) thống nhất nâng mức cổ tức năm 2011 thêm 5% lên 35% bằng tiền.

Trong năm 2012, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 1,166.8 tỷ đồng, tổng lợi nhuận lả 304.4 tỷ đồng. Cổ tức chia cho cổ đông theo tỷ lệ 30%.

Đại hội cũng tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017. Trong đó, ông Hứa Ngọc Hiệp giữ chức Chủ tịch HĐQT, các ông Lê Văn Chành, Trương Văn Minh, Lê Bá Thọ và Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Ủy viên HĐQT. Bà Đỗ Thị Thanh Vân giữ chức Trưởng BKS; ông Nguyễn Hồng Thái và ông Bùi Thanh Tâm là Thành viên BKS.