CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) công bố báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 với tổng lợi nhuận 53 tỷ đồng.

TRC cho biết, trong kỳ công ty thu hoạch được 1,687.5 tấn mủ cao su, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 16% kế hoạch năm; giao bán 3,227.6 tấn sản phẩm, trong đó chủ yếu là mủ khai thác và mủ Latex, lượng tồn kho còn lại chỉ 476 tấn.

Giá thành bình quân trong quý đạt 47.5 triệu đồng/ tấn và giá bán bình quân 62.4 tỷ đồng/ tấn. Nhờ vậy, công ty ghi nhận tổng lợi nhuận 53 tỷ đồng bao gồm lợi nhuận sản xuất kinh doanh cao su 37 tỷ đồng; lợi nhuận tài chính 5.9 tỷ đồng; lợi nhuận từ hoạt động khác 9.8 tỷ đồng.

Trong quý 2, công ty đặt mục tiêu sản lượng thu hoạch đạt 1,773 tấn; sản lượng chế biến 2,500 tấn (khai thác 1,700 tấn, gia công 500 tấn và thu mua 300 tấn).

Dự kiến riêng tháng 4, sản lượng tiêu thụ đạt 410 tấn gồm 220 tấn xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu, 190 tấn tiêu thụ nội địa.

Trần Việt (Vietstock)

ffn