CTCP Cao Su Tây Ninh (HOSE: TRC) công bố BCTC quý 4/2012 với doanh thu thuần đạt 330.8 tỷ đồng, lãi ròng 118.6 tỷ đồng; tương ứng với mức giảm 6 % và 16% so với cùng kỳ năm 2011.

Lũy kế cả năm 2012, TRC ghi nhận doanh thu thuần đạt 907.7 tỷ đồng, tương đương 78% mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2012 (1,166.86 tỷ đồng). Lãi ròng cả năm 2012 đạt 342.6 tỷ đồng, giảm 32% so với năm 2011.

Lợi nhuận giảm là nguyên nhân khiến cho lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu cũng giảm theo, năm 2012 chỉ đạt 4,788 đồng, giảm hơn 5,000 đồng so với năm 2011.