Sau 10 năm bị chính kẻ gọi là người yêu bán sang Trung Quốc, trải qua bao bàn tay những gã đàn ông "chân lấm tay bùn" nơi xứ người, giờ chị Hạnh với hai đứa con trai mới trốn được về Việt Nam