"Water Bottle Flip" - trào lưu quăng chai nước sao cho khi chạm đất vẫn đứng thẳng - hiện thu hút đông đảo giới trẻ thế giới tham gia và nâng dần độ khó của thử thách.

Nhật Nguyên - Ngân Giang