(SGGP).- Ngày 27-11, tại Đà Nẵng, đại diện Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Trị đã trao Kỷ niệm chương “Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị” cho 11 đồng chí nguyên là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Đoàn Thạch Hãn) anh hùng đã chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 lịch sử.

Đây là dịp để gần 50 cựu chiến binh từng chốt giữ Thành cổ Quảng Trị năm xưa gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm chiến đấu đầy mất mát, hy sinh nhưng cũng vô cùng oanh liệt. H.Minh