Ngày 14-11, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ trao Huân chương, Huy chương của nước CHDCND Lào tặng quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam đã có nhiều cống hiến cho cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của nhân dân Lào giai đoạn 1945-1975.

Trao Huan chuong, Huy chuong cua Nha nuoc Lao tang can bo, chuyen gia quan tinh nguyen Viet Nam - Anh 1

Đợt này, nước CHDCND Lào trao Huân chương, Huy chương tặng 1.742 anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Đây không chỉ là ghi nhận, tôn vinh công lao của các thế hệ con em Thanh Hóa có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Nhà nước Lào, Tùy viên quốc phòng Lào, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao 130 Huân chương, Huy chương tặng các liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lào.

Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức lễ trao Huân chương, Huy chương của nước CHDCND Lào tặng quân tình nguyện, chuyên gia quân sự.