Ngày 20-5, lễ trao "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trao Giai thuong Ho Chi Minh ve Van hoc nghe thuat - Anh 1

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao bằng khen cho các tác giả đoạt giải

Tới dự và chúc mừng các tác giả và gia đình cố tác giả có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đông đảo văn nghệ sĩ về từ mọi miền tổ quốc.

Thay mặt Hội đồng cấp Nhà nước, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện đã báo cáo về công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2016. Năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được 31 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 209 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước của 21 Hội đồng cấp cơ sở của 09 Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả có 18 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình được tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh"; 95 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình được tặng "Giải thưởng Nhà nước".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, các tác giả và thân nhân các tác giả có tác phẩm, công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cùng toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trao Giai thuong Ho Chi Minh ve Van hoc nghe thuat - Anh 2

Gia đình và người thân đến chúc mừng các tác giả nhận giải

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, những năm qua được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nền văn học nghệ thuật nước nhà đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước; gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa tư tưởng, nỗ lực phản ánh tư tưởng một cách chân thật cuộc đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân ta góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ văn nghệ sĩ được hình thành, tôi luyện và phát triển trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc; là lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có lòng yêu nước nồng nàn, tự hào dân tộc, tâm huyết với nghề nghiệp, có nhiều cống hiến tạo nên nền văn học nghệ thuật cách mạng dân tộc trong thời kỳ mới; xứng đáng với danh hiệu người nghệ sĩ chiến sĩ. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta ghi nhận, đánh giá cao tinh thần lao động sáng tạo cống hiến của các thế hệ văn nghệ sĩ. Những người đã góp phần củng cố, chấn hưng và làm vinh quang nền văn học nghệ thuật cách mạng thời gian qua.

Chủ tịch nước cũng nói rõ: “Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, giao lưu văn hóa, sự bùng nổ của các phương tiện truyền bá sản phẩm văn hóa đã, đang và sẽ tác động cả tích cực và tiêu cực đến đời sống văn học, nghệ thuật. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm kích động sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng, văn học, nghệ thuật.

Trong bối cảnh, tình hình đó đòi hỏi đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về văn học, nghệ thuật… Tập trung đổi mới phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng to lớn xây dựng con người, vừa mang tính định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân. Tích cực động viên, khích lệ các nhân tố mới tiến bộ; lên án, phê phán cái xấu, cái ác đang cản trở sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng, đồng thời tập trung xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp. Trên cơ sở gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn học, nghệ thuật dân tộc, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, tiến bộ của bạn bè năm châu.”

Chủ tịch nước đề nghị, Bộ VH-TT-DL, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Ban, Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà phát huy tài năng, năng lực sáng tạo, quảng bá VHNT với ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình; chăm lo, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và phát huy các tài năng VHNT; tôn vinh các văn nghệ sĩ trên cơ sở cống hiến của họ đối với đất nước; phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" đối với các văn nghệ sĩ xứng đáng nhưng chưa được vinh danh.

MAI AN