Tối 16/4, giải thưởng “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam vàng” năm 2007 đã được trao cho 137 doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trong cả nước.