Sau hơn 8 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được hơn 1.950.000 bài dự thi của các em thiếu nhi, học sinh đến từ các trường học trong cả nước