Đảng ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp

QĐND – Ngày 28-11, Đảng ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp tổ chức hội nghị tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và biểu dương thành tích các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Năm 2009, Đảng ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp đã chỉ đạo đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, tạo sự chuyển biến toàn diện trong đơn vị. Trong đó, công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt kết quả thiết thực và xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu như: Kho xăng, dầu của binh chủng tiết kiệm được gần 130 triệu đồng tiền nhiên liệu; Đại đội công binh 25 thuộc Đoàn xe tăng H01 tiết kiệm được 200 triệu đồng từ kinh phí xây dựng; Xưởng sửa chữa X32 sử dụng thiết bị tiết kiệm điện… Nhiều cán bộ, đảng viên đã đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, sâu sát bộ đội, gương mẫu nói đi đôi với làm. Sự chuyển biến này góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Binh chủng. Nhân dịp này, Đảng ủy Binh chủng Tăng-Thiết giáp tặng giấy khen cho 11 tập thể và 12 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động năm 2009. NGUYỄN HỒNG