Vấn đề điểm số, bài tập về nhà, hay việc dọn dẹp nhà cửa... các ông bố bà mẹ này có cách giải quyết khá hài hước.

Tranh vui ve nhung thoi quen cua phu huynh - Anh 1

Tranh vui ve nhung thoi quen cua phu huynh - Anh 2

Tranh vui ve nhung thoi quen cua phu huynh - Anh 3

Tranh vui ve nhung thoi quen cua phu huynh - Anh 4

Ocu