Bạn không muốn rằng những vấn đề trong công việc hay những khó khăn trong việc học tập của con cái làm ảnh hưởng đến tổ ấm của bạn.