Cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống Mỹ 2008 ngày càng quyết liệt, không chỉ cạnh tranh khốc liệt giữa các ứng viên 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa mà ngay cả trong cùng đảng, các ứng viên cũng không hề nhường nhau.