(Kiến Thức) -Vì tranh giành bạn tình, hai con hổ đực đánh nhau dữ dội, cuộc chiến chỉ dừng lại khi một con nhượng bộ.

Xem clip:

Nguồn: Liveleak

Duy Long