'Chiến dịch' giảm tải chương trình ở bậc phổ thông sẽ gồm cả giảm tải thi cử.

Ngày 13/9, Sở GDĐT TP HCM đã triển khai hướng dẫn chuyên môn các môn học Lịch sử, Địa lý, Toán, Tin học ở bậc THCS, THPT, trong đó phần lớn thời gian tập trung hướng dẫn giảm tải.

Tuy nhiên, nhiều phần giảm tải rơi vào những tuần đầu tiên của năm học nên “giáo viên lỡ dạy và học sinh đã lỡ học”. Ông Mai Phú Thanh, chuyên viên môn Địa lý, Sở GDĐT nhấn mạnh: "Các trường tổ chức thao giảng ở những nội dung rơi vào phần điều chỉnh kiến thức để rút kinh nghiệm. Việc giảm tải phải đi đôi với đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng thực hành, đào sâu kiến thức cho học sinh".

Năm học này không tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT, Sở GDĐT sẽ giao cho các trường chủ động ra đề thi cho học sinh lớp 9, lớp 12, do vậy, các đề thi cần có sự phản biện để đạt yêu cầu. Phần ra đề thi, đề kiểm tra sẽ không rơi vào phần giảm tải.

Theo PNT

Tweet

giảm tải , không thi thử tốt nghiệp THPT , tuyển sinh