Theo thời gian, trang phục Halloween cũng có sự thay đổi theo từng giai đoạn để phù hợp với nhu cầu thị hiếu của người sử dụng.

Video: Trang phục Halloween thay đổi thế nào trong 100 năm qua:

Nguồn Video: Mode.