Hãy xem, khi có được sự bình đẳng, nhân vật trong game sẽ mặc thế nào.

Trang phuc bat cong trong game - Anh 1

Trang phuc bat cong trong game - Anh 2

Trang phuc bat cong trong game - Anh 3

Trang phuc bat cong trong game - Anh 4

Trang phuc bat cong trong game - Anh 5

Ocu