Đề án đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh vào trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN). Sau đây gọi tắt là Đề án. Với tinh thần chủ đạo là sẽ chỉ tổ chức một kỳ thi trong năm (bắt đầu từ năm 2009), dựa vào kết quả này để vừa công nhận tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển vào ĐH, CĐ, TCCN. Dù mới ở dạng dự thảo nhưng Đề án này là một sự kiện được dư luận đặc biệt quan tâm.